Annons
X
Annons
X
Sverige
Kommentar

Niklas Wiklund: Svenskt civilförsvar noggrant nedmonterat

Det skärpta säkerhetsläget
Militärer på internationell utbildning på Almnäs i Södertälje. Här pågår övningar med gasmask. Sverige hade till fram för några år sedan drygt sju miljoner gasmasker som skulle delas ut till befolkningen i händelse av krig.

Militärer på internationell utbildning på Almnäs i Södertälje. Här pågår övningar med gasmask. Sverige hade till fram för några år sedan drygt sju miljoner gasmasker som skulle delas ut till befolkningen i händelse av krig. Foto: Roger Vikström/TT

Det är inte bara det militära försvaret som debatteras flitigt numera. Även civilförsvarsfrågan har väckts till liv igen, vilket är bra. Ett fungerande civilförsvar är en avgörande förutsättning för att samhället ska kunna fortsätta fungera även under svåra påfrestningar. Civilförsvaret är också en förutsättning för att det militära försvaret ska fungera under en längre tid. Att säkerställa tillgång till drivmedel, elförsörjning, vatten och livsmedel är kanske det allra viktigaste. Men i likhet med det militära försvaret så har staten noggrant monterat ner stora delar av det system vi en gång hade för att hantera just detta. Bland annat är alla livsmedelslager numera avvecklade, och vi lever efter principen ”just in time” då företag betraktar lager som en belastning.

En faktor som ofta glöms bort i sammanhanget är det livsavgörande kravet på ren luft. I händelse av ett angrepp mot vårt land under kalla kriget så förberedde vi oss för att en motståndare skulle kunna använda sig av såväl nukleära som kemiska vapen. Därför beslutade riksdagen 1982 att anskaffa skyddsmasker till hela befolkningen som utplacerades i förråd över hela landet. Det anskaffades också särskilda huvor för barn och väskor med andningsfilter att lägga spädbarn i.

Vad få känner till, men som under Folk & Försvars rikskonferens i Sälen bekräftades av MSB generaldirektör Helena Lindberg, är att samtliga av Sveriges 7,1 miljoner skyddsmasker sedan något år tillbaka är destruerade.

Annons
X

Även om hotet från nukleära och kemiska vapen har nedgått, så har istället risken för terrorattentat ökat, och man kan inte utesluta att så kallade smutsiga bomber kan komma att användas. Vår svenska folkmask var även avsedd att användas vid industriella kemikalieolyckor. Av den anledningen diskuterade man redan på 90-talet huruvida skyddsmaskerna skulle delas ut redan i fredstid, något som tyvärr aldrig genomfördes.

År 2008 rapporterade SvD om en eventuell avveckling av skyddsmaskerna. Då menade man att säkerhetsläget var förbättrat och att de därför hade spelat ut sin roll. Dessutom betraktades lagerhållningen som kostsam. Några år senare destruerades samtliga masker. Detta trots det försämrade säkerhetsläget där Ryssland dessutom har hotat både de baltiska staterna och Danmark med kärnvapen, och risken för nya terrorattentat har ökat.

Om vi i dag skulle återanskaffa åtta miljoner skyddsmasker så skulle det kosta Sverige två miljarder kronor om man uppskattar kostnaden för en mask till 250 kronor. En mycket stor kostnad. Man kan då ställa sig frågan huruvida det var samma utgångsdatum på alla masker? Knappast troligt. En annan ännu mer intressant fråga är om maskerna som legat oanvända och hermetiskt tillslutna verkligen var helt obrukbara?

Jag konstaterar ännu en gång att vi har en tendens att allt för ofta sätta oss själva i en riktigt dålig sits, och när något ska avvecklas så gör vi det grundligt. Ordspråket ”man saknar inte kon förrän båset är tomt” har sällan passat bättre.

Annons
Annons
X

Militärer på internationell utbildning på Almnäs i Södertälje. Här pågår övningar med gasmask. Sverige hade till fram för några år sedan drygt sju miljoner gasmasker som skulle delas ut till befolkningen i händelse av krig.

Foto: Roger Vikström/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X