Temperaturen ökar 3,5 grader

Ett nytt klimatavtal dröjer. De frivilliga utsläppsminskningar som olika länder har utlovat räcker inte för att klara hanterbara klimatförändringar. Men ju längre tid det tar innan utsläppen börjar minska, desto dyrare åtgärder behövs, varnar forskare.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Miljöaktivister gömmer huvudet i sanden på en strand i Durban. Syftet är att belysa politikernas oförmåga att ta itu med miljöproblemen.

Foto: REUTERS
Annons

Klimatförhandlingarna i Durban går sakta framåt. Två stora utsläppsländer – Kina och Indien – verkar än så länge försiktigt positiva till en plan för ett nytt, bindande klimatavtal som omfattar även dem. Men det är för tidigt att säga vad resultatet av konferensen kan bli.

I går var första dagen för skarpa förhandlingar på ministernivå. De största förhoppningarna som beskrivs från mötet är att både enas om en ny period av Kyotoprotokollet, och om en plan för ett nytt avtal som omfattar alla länder, framför allt USA, Kina, Indien och andra stora utsläppsländer som inte omfattas av Kyoto. Oavsett utgången kommer koldioxidutsläppen att fortsätta öka flera år framöver.

Annons
Annons
Annons