Annons
X
Annons
X

Telia måste ta strid mot FRA

Regeringen har lyckats sprida en bild av att den FRA-lag som beslutas av riksdagen den 18 juni bara angår terrorister. I verkligheten får staten för första gången fullständig insyn i medborgarnas liv. Därför måste Telia Sonera gå i spetsen för operatörerna och visa att man finns för kundernas skull – och att man inte är ett verktyg för politisk övervakning, skriver Oscar Swartz, grundade av internetoperatören Bahnhof.

Mer om FRA-lagen

Läs även

Jag nämnde för en bekant att vi kan få en lag som gör att nästan all vår kommunikation via internet och telefon kopieras till en statlig underrättelsemyndighet för att där gås igenom. Allt vad vi gör och säger ska skickas med kopia till staten.

Han blev helt paff och protesterade att ”så kan det väl ändå inte vara”.

Min vän är chef för en organisation med 12000 anställda, basar över en budget på tio miljarder och är mycket bildad. Men hans reaktion är typisk: svenska folket verkar inte medvetet om vad som håller på att hända.

Annons
X

Försvarets Radioanstalt (FRA) och regeringen har lyckats sprida en bild av att FRA-lagen bara angår terrorister.

Den 17 juni ämnar alliansen besluta att det tiotal stora telekomföretag som äger fiber­kabel som leder in och ut ur Sverige ska – mot sin vilja – tvingas skicka sina kunders kommunikation rakt in i ett hemligstämplat statligt nät på ett antal ”samverkanspunkter” i landet.

Även den som inte är direktkund kommer att avlyssnas: alla leverantörer trafikerar på olika vis jättarnas kablar.

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson ­visar stiliga diagram. Tidigare kommunicerade FRA:s spaningsobjekt via radio och satellit. På nästa bild har trafiken gått ner i jorden.

FRA lyssnar förgäves i luften. Vi vill bara ha tillbaks trafiken, säger Åkesson ödmjukt.

Han bluffar. Traditionellt lyssnade man på sovjetiska trupprörelser, fartyg och flyg. Privata beteenden, som att gå på banken eller läsa en tidning, är nu kommunikation via fiber. Precis som sökningar på Google, mejlande, webbsurfande, fildelande och chattande.

Staten har aldrig kunnat signalspana sig till det som händer i den fysiska världen och får inte ”tillbaks” förlorad trafik. Men nu får den för första gången inblick i medborgarnas fulla liv.

Till vilken nytta? Det handlar inte om militära hot. Inte ens om de flyktingrörelser eller räntespekulationer man påstår sig vilja massavlyssna bort (ja, det är sant!).

UD är störste uppdragsgivare till FRA: de vill veta andra länders ståndpunkter inför förhandlingar.

Sverige har en abnormt stor signalspaning sedan kalla kriget. FRA har 700 anställda och fick just jordens femte kraftfullaste superdator.

Vi hotas inte av terrorism. Regeringen vill dock bistå länder med galen geopolitik.

Vad är priset för oss, svenska folket? Vi har enligt grundlagarna en medborgerlig rättighet att korrespondera utan att bli avlyssnade av staten.

Denna rätt får inskränkas för vissa ändamål (till exempel nationell säkerhet) men får inte gå längre än nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Viktiga rättigheter får inte tas bort för liten nytta utan måste vara proportionerliga. En av de tre i lagrådet hävdar att lagen INTE uppfyller ”Europakonventionens krav om skydd för privatliv och korrespondens”.

Om lagen antas kommer några telekombolag att få order att till FRA leverera ­fiberanslutningar med en kopia av sin ­trafik. De bör inte passivt lyda.

Jag har konsulterat två juridikprofessorer och ett justitieråd om vad en operatör kan göra om den anser att den beordras bryta mot grundlagen och vill stå upp för sina kunders rätt att kommunicera fritt.

Svar: överklaga till svensk domstol. Hänvisa till EU-direktiv som säger att de måste hålla sina kunders kommunikation konfidentiell. Domstolen kan hålla med och säga att operatören inte behöver lämna över förbindelsen av de skäl som staten anför.

Kanske begär man förhandsavgörande från EG-domstolen i Luxemburg. Om denna inte ingriper fortsätter man till högsta instans i Sverige samt därefter till Europadomstolen i Strasbourg.

Kan staten kasta en trilskande vd i fängelse? Nej. Det kan bara bli fråga om ”handräckning”: kronofogden forcerar sig med låssmed, skärbrännare och datatekniker in till operatörernas centrala anläggningar och försöker själv koppla in dessa till statens avlyssningsnät.

Telia Sonera måste gå i spetsen för operatörerna och visa att man finns för kundernas skull och inte är ett politiskt verktyg för övervakning, trots sitt statliga ägande. Ta strid! Man har redan flyttat servrar från Sverige till Finland.

Riskdagen tänker servera varje tänkbar kommande regim ett färdigt system där kontroll över hela folket är lika lätt som att knäppa på en tv. Att man inte sätter på skärmen idag spelar ingen roll: vi kan aldrig mer kommunicera utan att staten kan se och höra vad vi gör.

Det krävs dock egentligen bara att fyra alliansledamöter röstar nej. De finns. Alla måste uppmuntra dem att göra rätt, exempelvis på www.argumentera.se.

Friheter kan bara försvaras så länge vi har dem.

OSCAR SWARTZ

grundade av internetoperatören Bahnhof och författare till två Timbro-rapporter om övervakningssamhället.

Oscar Swartz blogg swartz.typepad.com
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X