Telia har inte gjort fel

Under strecket
Publicerad
Annons

Lars Thuresson (Synpunkt 29/12)
har under senare tid vid ett flertal tillfällen publicerat denna insändare i olika tidningar. Och svaret från mig och Telia blir exakt detsamma som tidigare. Jag känner väl till alla fakta gällande de uppkopplingar som skett från Lars Thuressons företag.
I detta fall, samt i de övriga fall han hänvisar till i sin insändare råder ingen som helst tveksamhet. Uppkopplingarna har skett beroende på programvaror eller utrustning som kunden själv äger och som finns på företaget. Vi har alltså i dessa fall inte gjort några felaktiga faktureringar eller skickat några felaktiga räkningar till dessa kunder. Jag har givetvis förståelse för att Lars inte vill betala de kostnader som uppkommit genom felaktigheter i företagets egen utrustning.
Jag är ändå övertygad om att våra övriga kunder delar vår uppfattning att vi inte kan acceptera att övriga kunder får betala, vilket skulle bli följden ifall vi tog bort kostnaden för Lars.
Eftersom ärendet dessutom är föremål för en rättslig
prövning vill jag i övrigt inte kommentera fakta utan ser med tillförsikt fram mot den opartiska bedömning tingsrätten kommer att göra.
Med vänliga hälsningar.

Ralph Arnestig

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons