Teleuppgifter som lämnas ut kan vara lagbrott

Teleoperatörer som på Säpos begäran automatiskt lämnar ut uppgifter skulle kunna bryta mot lagen. Den bedömningen görs av den ansvariga myndigheten, Post- och telestyrelsen.

Publicerad
Annons

Säpo vill att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter automatiskt ska kunna begära ut trafikuppgifter från svenska teleoperatörer. Uppgifterna handlar om vem som kommunicerat med vem, när, var och hur – inte innehållet i exempelvis e-postmeddelanden. Flera stora teleoperatörer uttalar stor tveksamhet inför systemet.

Post- och telestyrelsen, PTS, är tillsynsmyndighet för teleoperatörerna. Staffan Lindmark, jurist på PTS, bedömer att ett automatiskt system troligen skulle strida mot lagen om elektronisk kommunikation. Lagen ålägger operatörerna en tystnadsplikt. Undantag kan, under specifika villkor, göras för att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons