Steve Sem-Sandberg:Telefonplans växlingsrika historia

”LM-andan” var något speciellt, en sorts ingenjörskultur upphöjd till livsstil. Den på sin tid högmoderna fabriksanläggningen vid Telefonplan i södra Stockholm klassades för ett par år sedan som industrihistoriskt utvecklingsprojekt, och har uppgraderats till stadsrum och konstcentrum.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mitt livs första riktiga anställning hade jag på biblioteket på LM Ericsson i Stockholm. Biblioteket låg i en av de till synes ändlösa tjänstemannakorridorerna i Huvudfabriken (HF) på Telefonplan och bestod, om jag minns rätt, av två litet större rum och ett mindre plus ett antal avgränsade kontorsutrymmen för personalen. Min uppgift bestod i att registrera och avregistrera nyanskaffad respektive utgallrad litteratur. Det rörde sig nästan uteslutande om teknisk litteratur, böcker och tidskrifter om allt från byggteknik och hållfasthetslära till elektromekanik och naturligtvis telefoni. Så här långt före internets genombrott fanns också en uppsjö av litteratur om det som då kallades ”informationsbehandling”. Jag minns att jag hanterade konferensprotokoll med sterila namn som Proceedings of the ICCC (International Council for Computer Communication) inbundna i stela gråa volymer med årtalen stämplade på ryggen. Med en osviklig känsla för att hitta fram till de få stråken av levande fiktion i denna fackboks­öken bläddrade jag mig tillbaka till slutet av de inbundna häftena av Scientific American, volymerna från tidigt 60-tal där sf-författaren Arthur C Clarke hade en återkommande spalt.

Annons


Omkopplingar: Avskrifter, listor,

dokument, arkiv med särskilt avseende på Midsommarkransen-Telefonplan heter en volym från Glänta förlag (1037 s) som ser ut som om den vore hämtad från någon av LM-bibliotekets bortglömda hyllor. Det rör sig om en volym av en telefonkatalogs storlek, minst dubbelt så tung och med ett smaklöst knallgult omslag – en bok att bläddra och fördjupa sig i men knappast att sträckläsa. De två utgivarna, Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson, säger sig ha sammanställt boken efter att ha upprättat en ”sambandscentral” på Lilla torget i Midsommarkransen. Precis som den växelstation som boken utgör en sinnebild för samplas och citeras här utdrag ur tjänsteprotokoll, jubileumsskrifter, reportage ur LM-tjänstemännens personaltidning Kontakten (för övrigt Sveriges äldsta). Också skönlitterära texter finns med: utdrag ur bland annat Kjell Johanssons romaner från Förstan (hans omskrivning för Midsommarkransen) och en lång essä om svensk dokumentärlitteratur som bland annat inbegriper en analys av Göran Palms på sin tid mycket omdiskuterade och ifrågasatta rapportböcker från LM.

Annons
Annons
Annons