Telebolagen lovar mer än de kan hålla

Vårens debatt om mobiltäckningen i Sverige är ett tydligt exempel på hur viktiga mobiltelefoni- och bredbandstjänsterna är för oss konsumenter i dag. Tyvärr lovar telebolagen ofta mer än de kan hålla när det gäller täckning. Därför agerar nu Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket gemensamt för att operatörerna ska ta ett större ansvar för marknadsföringen av telefoni- och bredbandstjänster.

Under strecket
Publicerad
Foto: DAN HANSSON
Annons

Nyligen presenterade Konsumentverket en rapport som visar att marknaden för telekommunikationstjänster är den mest problematiska i Sverige. Konsumenter klagar mer på telekommarknaden i jämförelse med andra marknader. Man anser också att de erbjudanden som telebolagen marknadsför är komplexa och svåra att förstå. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att digitaliseringen av vårt samhälle går fort framåt. De flesta av oss använder – och är beroende av – fungerande tele- och bredbandstjänster i vår vardag.

Den explosionsartade utvecklingen, inte minst när det gäller våra krav på mobil tillgång till tjänster, ställer höga krav på de telebolag som marknadsför och säljer tjänsterna. Det är här glappet mellan konsumenternas förväntningar och vad de faktiskt får uppstår. Telebolagens täckningskartor är ett konkret exempel bland många. Täckningskartorna visar bara en del av verkligheten och ger sken av att det finns täckning på stora ytor, när det i själva verket kan finnas många vita fläckar inom ett område. Informationen kring täckningskartorna är ofta otydlig och svår att förstå.

Annons
Annons
Annons