Annons
X
Annons
X

Teknikföretagen slår larm: Konjunkturen faller snabbt

Konjunkturen fortsätter nedåt på bred front. Det visar Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer. Kurvorna pekar neråt för samtliga delbranscher och efterfrågan på yrkesarbetare är den lägsta på två år.

Enligt Teknikföretagen tilltar nu konjunkturnedgången och tappet i ordervolymer som hittills varit exportledd sker nu på en allt bredare front. Utvecklingen påverkar i större omfattning de mindre och mer hemmaorienterade företagen. Enligt Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen är läget betydligt dystrare än vad man sett tidigare kvartal. Han är samtidigt bekymrad över den bild som både Konjunkturinstitutet och en del banker har tecknat av svensk ekonomi.

– Att återhämtning ska bygga på en ökad konsumtion från hushållen och ett minskat sparande som KI säger, det förstår jag inte. Vi ser en helt motsatt utveckling där hushållen kommer bli mer försiktiga, säger Anders Rune.

Han är orolig för att det inte görs mer analys kring hur djup den pågående nedgången är.

Annons
X

– Innan man kan börja tala om en återhämntning borde man istället analysera hur djup den här nedgången är. Jag tycker det finns en del tveksamheter kring de nationalekonomiska kalkyler som KI har presenterat. De tillväxtbanor som man räknar på tycker jag har väldigt lite att göra med den verklighet som vi har framför oss, säger han.

Enligt barometern för tredje kvartalet sprider sig nedgången nu till samtliga underleverantörer inom bil, elektronik, maskin- och byggindustrin. Det är endast stora företag inom transportmedelsindustrin som rapporterar en lite starkare orderingång.

Med tunnare orderböcker blir det minskad tillverkning längre fram. Behovet av tekniker och ingenjörer ligger kvar på en mycket låg nivå och är nu nere på den lägsta på två år. Bara 12 procent av de drygt 500 företag som ingår i barometern svarar att de har brist på yrkesarbetare.

– Det är en konsekvens av den produktionsutveckling som vi redan känner. Order först, sen kommer produktion och sist ser företagen över personalbehovet, säger Anders Rune.

Konjunkturbarometern, som görs kvartalsvis, baseras på bedömningar från 514 företag med en samlad årlig försäljning på 540 miljarder kronor. 78 procent av försäljningen går på export.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X