Helena Granström:Teknikens löften ett växande hot

I takt med utvecklingen av bioteknik, nanoteknik och artificiell intelligens ökar även riskerna för att tekniken på ett eller annat sätt kommer att vända sig mot oss. Och även om så inte sker, är frågan om vi verkligen vill leva i en värld där visionerna istället besannats.

Under strecket
Publicerad

Om människan lyckades skapa ett medvetande som övertrumfar hennes eget i intelligens, finns egentligen inga skäl att tro att hon skulle kunna behålla kontrollen över det. Alicia Vikander i rollen som den artificiellt ­intelligenta Ava i filmen ”Ex machina”.

Foto: AOP
Annons

Av alla de förmågor som tekniken har vunnit åt mänskligheten är det en som utmärker sig: vår förmåga att tillintetgöra oss själva. Denna tvivelaktiga färdighet kan först sägas ha förvärvats i och med atomvapnets tillkomst, men är numera också en konsekvens av tekniker som vi normalt uppfattar som konstruktiva: nanoteknologi, bioteknologi och robotik.

Medvetenheten om att dessa nya tekniker, som påstås radikalt kunna förbättra människans livsvillkor, lika väl kan komma att eliminera varje förutsättning för liv, tycks under senare år ha vuxit fram också bland de teknik- och vetenskapsutövare som själva driver utvecklingen.

Annons
Annons
Annons