Annons

Tecknen är hälsningar från våra förfäder

Lindholmenamuletten.
Lindholmenamuletten.

”Hur långt tillbaka i tiden kan vi uttala oss om svenskars ägande? Vilket är det äldsta föremål som vi med säkerhet vet vem som har ägt?”

Publicerad

Frågan är besvärlig, eftersom kunskap om ägande förutsätter skriftlig dokumentation, något som utesluter största delen av den förhistoriska epoken. Sten- och bronsålderns befolkning i dagens Sverige saknade ju skriftspråk. Före introduktionen av det äldsta runalfabetet är det följaktligen omöjligt att spekulera om enskilda individers ägandeförhållanden – och när vi väl får runor att utgå från är det hopplöst svårt att tidfästa dem och föremålen i förhållande till varandra.

Två saker, båda upphittade i Skåne, tävlar om rangen att vara våra äldsta till individer uttryckligen förknippade ting. Det ena är en fibula (ett dräktspänne) som påträffats i en kvinnograv i Gårdlösa på Österlen. Fibulan tillhör en typ som var vanlig under de första seklerna efter Kristi födelse. Här kan man läsa texten ”ek unwodr”, vilket kan utläsas som ”jag Unwodr”, under förutsättning att vi väljer att tolka Unwodr som ett personnamn. Det är inte alls säkert att så är fallet, men om tolkningen är korrekt är fibulan vårt äldsta kända föremål med känd ägare eller tillverkare.

Annons
Annons
Annons