X
Annons
X

Tecknen är hälsningar från våra förfäder

”Hur långt tillbaka i tiden kan vi uttala oss om svenskars ägande? Vilket är det äldsta föremål som vi med säkerhet vet vem som har ägt?”

Läs mer om Harrisons historia
Lindholmenamuletten.
Lindholmenamuletten.

Frågan är besvärlig, eftersom kunskap om ägande förutsätter skriftlig dokumentation, något som utesluter största delen av den förhistoriska epoken. Sten- och bronsålderns befolkning i dagens Sverige saknade ju skriftspråk. Före introduktionen av det äldsta runalfabetet är det följaktligen omöjligt att spekulera om enskilda individers ägandeförhållanden – och när vi väl får runor att utgå från är det hopplöst svårt att tidfästa dem och föremålen i förhållande till varandra.

Lindholmenamuletten.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X