Steve Sem-Sandberg:Teaterns roll central i den tjeckiska nationens drama

Den tjeckiska teaterns särställning på 1960-talet kan bara förklaras med den enorma betydelse den haft för det tjeckiska nationsbyggandet. En ny översikt över den moderna tjeckiska scenkonsten vittnar om den kreativitet som uppstod i spänningsfältet mellan teatern, samhället och de skiftande ideologierna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sista kvällen på Divadlo za branou (”Teatern utanför porten”) torde ha etsat sig fast i minnet på alla som var närvarande. Det är den 10 juni 1972. Knappt fyra år har gått sedan Warszawapakten marscherade in i Tjeckoslovakien och så gott som samtliga av de kulturens frizoner som etablerades under den så kallade Pragvåren har nu stängts eller fått administration och ledning utbytta. Som genom ett under har dock regissören Otomar Krejca lyckats bita sig fast vid den teater han grundade 1965, detta trots att han året innan sparkats som dess direktör. Men också i arbetet som konstnärlig ledare stöter Krejca på problem. Samma vår har en uppsättning av Josef Topols pjäs ”Två nätter med en flicka” fått läggas ner eftersom styckets premiär förbjudits. Den enda återstående uppsättningen på repertoaren är Tjechovs ”Måsen” i Krejcas egen regi, och vad alla visste fastän ingen sade det högt var att när sista föreställningen gavs av den skulle också teatern tvingas slå igen. Det berättas att det var trångt i salongen den kvällen. När sista repliken yttrats reste sig alla som en man och började applådera, och publiken fortsatte sedan att applådera trots att ljusen tändes och personalen via högtalare uppmanade folk att gå hem. Till slut kom Otomar Krejca själv ut och gick under stormande ovationer från bänk till bänk och tog alla i publiken i hand. I obegripliga femtiosju minuter varade ovationerna: en enastående styrkemanifestation från en kultur som vägrade låta sig knäckas. Eller som en av de närvarande efteråt formulerade saken: ”Det var vår teater, och så länge vi applåderade var den fortfarande vid liv.” När Teatern bortom muren stängdes tre veckor senare, den 30 juni 1972, dog Pragvåren definitivt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons