Annons
X
Annons
X

Teatern bjuds upp till en dödsdans

DEBATT ”Som teaterchef vill jag veta att jag kan betala hyra och löner”, skriver Ture Rangström på Strindbergs Intima teater apropå att kulturförvaltningen inte längre tillåter årliga bidrag. Han menar att de nya reglerna hotar teaterns existens.

(uppdaterad)

Verksamheten vid Strindbergs Intima teater är hotad. Teatern tillhör det svenska kulturarvet. Det är en av Sveriges äldsta teatrar. Strindberg betraktas som vår nationalförfattare och Intima teatern är en av de få platser som finns kvar där August Strindberg var konstnärligt verksam. Idag bedrivs en modern kontinuerlig teaterverksamhet i samma lokaler och repertoaren består huvudsakligen av Strindbergs egna dramer. Vi arrangerar internationella gästspel och reser ibland ut i världen med våra egna uppsättningar.

Men Stockholm står oss närmast. Under Strindbergsåret 2012 framfördes över 300 föreställningar. Av 20000 åskådare var nästan hälften ungdomar. Teatern har två personer anställda, en teaterchef och en producent. Vi håller på att jobba livet ur oss, men är besjälade av att sprida kännedomen om Strindberg och hans dramatik.

Varje år sedan nystarten 2003 har vi sökt och erhållit bidrag till verksamheten av Kulturrådet och kulturförvaltningen i Stockholm. Det är basen i verksamheten. Det är inte mycket pengar vi får – i år disponerar vi totalt 3,75 miljoner kronor. 1,2 miljoner försvinner direkt till hyra!

Annons
X

Kulturrådet har markerat Intima teaterns betydelse genom att placera oss i gruppen för ”Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse”. Det förpliktigar inte till så mycket, men vi har kunnat räkna med ett årligt verksamhetsbidrag så länge vi sköter oss. Kulturförvaltningen i Stockholm passade på att sänka vårt bidrag i år som tack för det sällsynt lyckosamma Strindbergåret där Intima teatern spelade en central roll. Vi är tillbaka på 2008 års nivå. Nu har man plockat fram strypsnaran och riktar ögonen mot den teater man själv varit med att starta.

De kulturstrategiska genierna vid kulturförvaltningen har bestämt att vi inte längre ska kunna söka ett årligt verksamhetsbidrag. Av vår handläggare får jag veta att vi inte kan få stöd för löpande kostnader. Varje projekt fordrar en egen ansökan. Nästa år har Strindbergsteatern 18 projekt på gång, varav minst fem teateruppsättningar. Förvaltningen erbjuder två ansökningstillfällen per år. Har man tur kan man få sitt kulturstöd tre år på raken.

När jag påpekar att Strindbergsteaterns projekt heter ”Verksamhetsåret 2014” och att vi nöjer oss med ett år i taget så förstår man inte vad jag menar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Resultatet blir att vi tvingas ut på ett gungfly av osäkra ansökningar. Man vill hålla oss på halster och göra pyttipanna av en genomtänkt verksamhet. I princip tar man kontrollen över repertoaren. Ingen ska känna sig säker på att den verksamhetsplan man jobbar efter duger.

  Detta innebär en utarmning av Strindbergsteatern och alla andra små fria teatrar med etablerad verksamhet, fasta scener, tunga omkostnader och små intäkter. De årliga verksamhetsbidragen från stat och kommun har utgjort den enda fasta grund vi står på. Det är en garanti för kontinuitet. Den ger oss möjlighet att skapa samprojekt och generera inkomster till alla våra produktioner. Förmånen att blixtsnabbt kunna ändra repertoaren upphör liksom möjligheten att bistå hemlösa fria grupper med en scen.

  Som teaterchef och konstnärlig ledare måste jag kunna överblicka hela verksamheten. Jag vill veta att vi har pengar till hyra för hela året. Jag vill vara säker på att vi kan betala avtalsenliga löner till våra anställda. Jag vill garantera min styrelse att vi mäktar med att förvalta ett värdefullt kulturarv. Jag vill kunna utlova en bred barn- och ungdomsverksamhet när skolorna hör av sig. Det är ett kulturansvar som nu sätts på spel. Jag vill inte låta min tid gå åt till ytterligare monstruösa byråkratiska excesser för att tillfredsställa stadens tjänstemän. Jag vill ägna min tid åt teater och konst och åt saker som gagnar vår publik.

  Låt oss få behålla de årliga verksamhetsbidragen!

  Vet ni vad ”Marodörer” är? Det är en pjäs av Strindberg. Marodörer betyder skadegörare. Vi funderar på att söka föreställningsbidrag för ”Marodörer” som vi ska sätta upp på Strindbergs Intima teater. Kulturförvaltningen är välkommen. Får vi inga pengar ger vi ”Dödsdansen” och tar farväl.

  **Ture Rangström
  **

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X