X
Annons
X

Te skyddar mot cancer

Ytterligare en hälsovinst med att dricka te kan nu läggas till raden av tidigare rapporterade. Den här gången handlar det om att två kända ämnen, så kallade fenoler, i grönt och svart te tycks skydda mot hudcancer.

Forskarna bakom upptäckten har därför inlett arbetet med att också försöka ta fram en cancerskyddande hudkräm baserad på de aktuella te-ämnena. Denna skulle kunna användas av människor som till exempel av yrkesskäl måste vistas mycket i solen och därmed har ökad risk att få hudcancer, speciellt den aggressivaste formen malignt melanom.

I sina experiment använde USA-forskarna vid universitet i Minnesota levande möss som fått bakdelen rakat. Deras pälsfria kroppsdelar utsattes dels för bestrålning av ultraviolett ljus, dels ströks ett känt cancerframkallande ämne på huden. Hälften av mössens bakdelar smörjdes också med en lösning som bestod av fenoler från te. Forskarna kunde då konstatera att te-ämnena hindrade att två kända cancerframkallande proteiner bildades i cellerna. Vid en stor kemikonferens i New York förklarade forskningsledaren Zigang Dong att fenolerna på ett tidigt stadium tycks kunna stoppa den skadliga cancerprocessen som sätts igång av solstrålningen. - Ja, det är en av flera tänkbara mekanismer för hur speciellt grönt te kan tänkas skydda mot cancer, kommenterar cancerforskaren docent Yihai Cao vid Karolinska Institutet i Stockholm som själv ägnar sig åt testudier. Han för sin del koncentrerar sig på att fenolerna skulle motverka att nya blodkärl som ger tumörerna nödvändig näringsförsörjning bildas, ett annat sätta att angripa tumörer alltså.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X