Annons

TCO: Fel att lägga skatt på bankpersonalen

Vi motsätter oss förslaget till en särskild skatt för finanssektorn eftersom det slår mot sysselsättningen. Om en bankskatt ändå ska införas föreslår vi i stället en skatt på bankernas totala skulder, skriver ordförandena för TCO, Finansförbundet och FTF.

Under strecket
Publicerad

Enligt Skatteverkets beräkningar skulle sammanlagt 318 000 företag kunna komma att beröras av den föreslagna skatten på banksektorn, skriver författarna.

Foto: Kenny Bengtsson (Arkiv 2013) Bild 1 av 2

Eva Nordmark, Ulrika Boëthius och Anders Johansson

Foto: Jann Lipka , Christian Gustavsson, Andy Prhat Bild 2 av 2

Enligt Skatteverkets beräkningar skulle sammanlagt 318 000 företag kunna komma att beröras av den föreslagna skatten på banksektorn, skriver författarna.

Foto: Kenny Bengtsson (Arkiv 2013) Bild 1 av 1
Enligt Skatteverkets beräkningar skulle sammanlagt 318 000 företag kunna komma att beröras av den föreslagna skatten på banksektorn, skriver författarna.
Enligt Skatteverkets beräkningar skulle sammanlagt 318 000 företag kunna komma att beröras av den föreslagna skatten på banksektorn, skriver författarna. Foto: Kenny Bengtsson (Arkiv 2013)

Inför valet 2014 hade samtliga riksdagspartier på sin agenda att införa en särskild skatt på banksektorn. En utredning har nu lämnat ett förslag som innebär att löner i finansiell sektor ska belastas med 15 procents extra skatt. Det innebär i praktiken mer än 50 procents ökning av arbetsgivaravgiften och därmed en ansenlig fördyring av just personalkostnader. Vi ser flera problem med utredningens förslag och föreslår därför ett alterna­tivt tillvägagångssätt.

Annons
Annons
Annons