Tävling för nya offentliga symboler

Under strecket
Publicerad
Annons

En designtävling ska leda till flera nya offentliga symboler. Uppdraget i tävlingen, som Hjälpmedelsinstitutet (HI) och Swedish Standard Institute (SIS) ligger bakom, är att utforma förslag på bildsymboler för vårdcentral, bibliotek, resecentrum, källsortering, lekplats, samlingsplats vid utrymning samt lekplats.

Avsikten är att den offentliga miljön ska bli mer tillgänglig för medborgarna. ”Det finns idag ett uttalat behov av enhetliga och tydliga bildsymboler inte minst av personer med funktionsnedsättningar, barn, turister med flera” skriver HI i ett pressmeddelande.

Annons
Annons
Annons