Annons

”Täta städer är framtiden – särskilt för barn”

I Göteborgs innerstad utvecklas Masthuggskajen till en förtätad del av staden.
I Göteborgs innerstad utvecklas Masthuggskajen till en förtätad del av staden. Foto: Kanozi Arkitekter

En tät stad är bättre för både vuxna och barn som bor och verkar där. Barnens speciella behov kan utan tvekan tas till vara och står inte i motsats till att bygga täta, attraktiva och hållbara städer för framtiden. Det skriver arkitekterna Johan Casselbrant och Daniel Hohenthal i en replik.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Debattartikeln i SvD 5/10 av Petter Åkerblom, Karin Artursson med flera, om ”Växande städer måste ge utrymme för barnen” missar flera grundläggande, och förmodligen stora, fördelar för barn med förtätade städer.

I framtidens stad ska barn och alla andra kunna frodas, till och med bättre än idag. I en förtätad stad har barn till att börja med en framtid att se fram emot, klimatproblematiken visar att tätare städer är bästa lösningen på mänsklighetens växande stadsmiljöer. Det handlar om att planera rätt, bland annat med tillgängliga parker för lek. Det finns bra förebilder och forskning att utgå från.

Annons
Annons
Annons