Annons
Aktieanalys

Daniel Zetterberg:TargetEveryone: Inte för alla

Norska TargetEveryone satsar på att växa kraftigt med fokus på det egna webbaserade marknadsföringsverktyget som används av småföretagare runt om i världen. Aktien kräver tro på ett optimistiskt scenario där antalet kunder och intäkter växer explosionsartat – men frågan är om bolaget kan nå tillräcklig skala för att bära de stora kostnaderna.

Under strecket
Publicerad

TargetEveryone har utvecklat ett digitalt marknadsföringsverktyg där småföretagare kan skapa egna marknadsföringskampanjer för att nå ut till sina kunder via SMS, e-mail eller appar som Twitter och Facebook.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

TargetEveryone har utvecklat ett digitalt marknadsföringsverktyg där småföretagare kan skapa egna marknadsföringskampanjer för att nå ut till sina kunder via SMS, e-mail eller appar som Twitter och Facebook.

TargetEveryone har utvecklat ett digitalt marknadsföringsverktyg där småföretagare kan skapa egna marknadsföringskampanjer för att nå ut till sina kunder via SMS, e-mail eller appar som Twitter och Facebook.
TargetEveryone har utvecklat ett digitalt marknadsföringsverktyg där småföretagare kan skapa egna marknadsföringskampanjer för att nå ut till sina kunder via SMS, e-mail eller appar som Twitter och Facebook.

TargetEveryone (1,90 kr) har utvecklat ett digital marknadsföringsverktyg som säljs primärt till små- och medelstora företag. Med hjälp av bolagets verktyg kan en företagare själv skapa och analysera marknadsföringskampanjer som riktar ett budskap direkt mot särskilt intressanta kunder (kallas ibland för ”one-to-one marketing”).

Annons
Annons
Annons