Hela denna artikel är en annons

Så kan korruption för miljarder stoppas

Kostnaden för korruption har uppskattats till nära 2 600 miljarder dollar globalt. Nordea utgör ett exempel på hur finansbranschen vill bidra till att vända utvecklingen.

Nordea har utvecklat en handbok mot korruption för att kunna vara tydligare i sina krav mot företag, och för att förhindra korruption i verksamheten. Katarina Hammar, är hållbarhetsanalytiker på Nordea Fonder.

Foto: NordeaBild 1 av 1

Nordea har utvecklat en handbok mot korruption för att kunna vara tydligare i sina krav mot företag, och för att förhindra korruption i verksamheten. Katarina Hammar, är hållbarhetsanalytiker på Nordea Fonder.

Foto: NordeaBild 1 av 1
Nordea har utvecklat en handbok mot korruption för att kunna vara tydligare i sina krav mot företag, och för att förhindra korruption i verksamheten. Katarina Hammar, är hållbarhetsanalytiker på Nordea Fonder.
Nordea har utvecklat en handbok mot korruption för att kunna vara tydligare i sina krav mot företag, och för att förhindra korruption i verksamheten. Katarina Hammar, är hållbarhetsanalytiker på Nordea Fonder. Foto: Nordea

Även om undantag förekommer så är det svenska näringslivet någorlunda förskonat från korruption. Sverige i sig tar plats nummer fyra i Transparency Internationals korruptionsindex, och landets viktigaste handelsparter återfinns alla bland världens minst korrupta länder.

Endast Kina, som vår tionde viktigaste handelsmotpart, utmärker sig med en osmickrande plats som nummer hundra. Hur verkligheten ser ut är dock svår att bedöma, menar Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor.

– Korruption är en företeelse som av naturen är dold. Det gör att vi inte kan säga hur vanligt förekommande det är utifrån andra parametrar än de domar som finns inom området och de frågor som vi får in från bolag.

Svångremmen har dragits åt

Från lagstiftarnas håll har svångremmen dragits åt under senare år. Katarina Hammar, hållbarhetsanalytiker på Nordea, menar att företag inte längre kan hänvisa till att de inte varit medvetna om att de har utsatts för korruption; de måste visa att allt har gjorts för att förhindra den.

Institutet mot Mutor tog fram en Näringslivskod i samband med mutlagstiftningen som introducerades 2012. Den reviderades två år senare, då med fokus på finansbranschen. Koden befäster var gränsen går för vad som är tillåtet, men också vilka åtgärder bolag och organisationer kan vidta för att förebygga korruption och bygga långsiktigt hållbara affärer.

– De specifika regler som gäller för branschen har tillkommit efter att branschen själv efterfrågat tydligare regler med tanke på att det är ett sådant förtroende från allmänhetens sida som branschen förvaltar, säger Helena Sundén.

Även näringslivet tar dock del i det förebyggande arbetet. Nordea har utvecklat en handbok mot korruption för att kunna vara tydligare i sina krav mot företag, och för att förhindra korruption i verksamheten.

– Det ger ännu mer tyngd bakom vår analys. Nu har vi gjort vår hemläxa på djupet. Den här korruptionshandboken går ner på väldigt detaljerad nivå, säger Katarina Hammar, hållbarhetsanalytiker på Nordea Fonder.

Analyserar processer och aktivitete

Fondbolaget försöker inte bedöma själva graden av korruption, utan analyserar processer och aktiviteter. Som ett första steg, förklarar Katarina Hammar, genomförs en riskbedömning för att kunna identifiera tänkbara problemhärdar. Det kan handla om specifika länder eller verksamhetsområden, som inköp, licensgivning eller omprövning av tillstånd. I handboken ligger extra mycket fokus på telekomindustrin, som utgör en högrisksektor.

– Om företaget har verksamhet i Azerbaijan eller Uzbekistan kan det utgöra en påtaglig risk. Vissa funktioner i företaget är mer exponerade än andra, säger Katarina Hammar.

Därefter handlar analysarbetet om att säkerställa att ord följs upp av handling. Det relevanta, menar hon, är hur bolagen bygger en kultur, och genomför interna kontroller.

– Utbildningar, riskkartläggning, effektiva kontrollfunktioner och ett whistle blower-system är det som fungerar och används. Ett annat exempel är system där en betalning inte kan gå igenom förrän mottagaren har kontrollerats ur ett korruptionsperspektiv, säger hon.

Läs fler artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons