Aktieanalys

Peter Benson: Tanken är bättre än verkligheten i Colabitoil

Colabitoil beskriver sig som ett forskningsintensivt miljöbolag med fantastiska tillväxtutsikter. Verkligheten är att Colabitoil huvudsakligen ägnar sig åt att distribuera drivmedel via ett antal tankbilar och tankstationer i Norrland. Colabitoil köper in och säljer HVO, ett nischat biobränsle som används istället för diesel. Men att sälja drivmedel är en notorisk lågmarginalaffär och det finns inget unikt med Colabitoil som motiverar en värdering på 300 Mkr.

undefined
Foto: Colabitoil
Foto: Colabitoil Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X