Rasmus Wærn:Tankarna som byggt västerlandet

Utan idéer bygger man inga hus, och utan ideal blir det bara pengarna som styr. Hur arkitekturteorierna gått hand i hand med byggandet från antiken fram till våra dagar visas i en ny antologi.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Tanken att bra arkitektur inte skall förfalska verkligheten har väglett arkitekter sedan den tid då industrialismens konstruktioner gjorde sanningen till ett problem. Den brittiske arkitekten och författaren Pugin skrev då ned principerna för den arkitektur han såg som den enda rätta: gotiken. Att hans krav på att konstruktionen inte förkläddes kom att överleva den nygotiska strömningen berodde bland annat på argumentens styrka. Få nyskapande byggnader har fått ett stort genomslag utan en slagfärdig argumentation.

Annons
Annons
Annons