Annons

Tankar som räcker till fyra partier

Under strecket
Publicerad

Utan en bred världsåskådning, utan ett ramverk av värderingar, känslor och etiskt laddade funderingar som kommer ur erfarenheten, kort sagt det som tyskarna kallar
Weltanschauung, vilar enskilda människors handlingar och ställningstaganden på en mycket lös grund, som hotar att vittra sönder.

Detta förhållande är relevant också för de politiska partierna, för deras åsikter och beslut i snävare sakfrågor.

Annons
Annons
Annons