Annons

Janerik Larsson:Tankar om Parisavtalet

Forsmark kärnkraftsverk. Reaktorerna Forsmark 1, 2 och 3
Forsmark kärnkraftsverk. Reaktorerna Forsmark 1, 2 och 3 Foto: Tomas Oneborg

Professor Lennart Bengtsson har inte minst genom boken ”Vad händer med klimatet? : en klimatforskares syn på jordens klimat” tillfört debatten viktiga och intressanta perspektiv. Här sammanfattar han sin syn på Parisavtalet.

Under strecket
Publicerad


1. 2018 uppgick den globala växthusbelastningen till cirka 3,1 Watt/m2 varav koldioxid står för 2,0 Watt/m2. Omräknad i CO2e  (koldioxidekvivalenter) motsvarar  den totala växthusbelastningen 498 ppm(v) koldioxidekvivalenter, se: (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html)

2. Detta betyder att ökningen 2018 av CO2e är 79 % (498/278).  Räknar man med strålningsbelastningen blir värdet 83 % (3,1/3,7) År 1750 var koncentrationen cirka 278 ppm.

Annons
Annons
Annons