Annons

Helena Granström:Tänk om tänkandet ej kan skydda oss mot ondskan

Den nazistiska förbrytaren Adolf Eichmann skriver dagbok i sin cell i Israel.
Den nazistiska förbrytaren Adolf Eichmann skriver dagbok i sin cell i Israel. Foto: TT

Förnuftet är vårt enda möjliga skydd mot ondskan, enligt den tyska filosofen Bettina Stangneth. Men känslor är utom räckhåll för hennes analys – det är till exempel stor skillnad mellan den empati som kan göra mig till en skicklig torterare, och den empati som får mig att avstå från att tortera.

Under strecket
Publicerad

Den mänskliga felbarheten är ett närmast outtömligt fenomen. Dagligen ställs jag inför effekterna av klandervärda handlingar – egennyttiga, obetänksamma, kortsynta, fega – som jag utan svårighet skulle kunna fördöma, om det inte vore för den irriterande insikten om att jag mycket väl hade kunnat begå dem själv.

Men så finns det handlingar av en annan sort; handlingar som inte bara påminner mig om bristerna i min egen och andras mänsklighet, utan som tycks så groteska att själva begreppet mänsklighet rämnar inför dem. För dessa handlingar kan jag inte längre finna några ord som har med det att vara människa att göra; dem kan jag bara beskriva som någonting annat, en främmande kraft som tagit sig in i den mänskliga sfären och kullkastat dess grundvalar. Det är inför sådana handlingar som begreppet ondska infinner sig.

Annons
Annons
Annons