Annons

Tänk om, tänk inte nytt!

DEBATT. Vi är långsamt på väg mot en stadsbyggnadskatastrof med oöverskådliga konsekvenser. Olof Hultins optimism övertygar ingen, skriver Ola Andersson i den pågående debatten om Slussens framtid.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Likt en boxningspromotor som försöker sälja in ett avdankat ringvrak försöker Olof Hultin övertyga oss att ge arkitekterna förtroendet att härja fritt på Slussen (SvD 31/5). Han övertygar ingen.

För det första minns vi något äldre Stockholmare de ödesdigra konsekvenserna sist vi gav experterna vårt förtroende, på 60- och 70-talen.

För det andra har utställningen av Foster + partners förslag till ny utformning tydligt demonstrerat dess inneboende brister. Det har mycket riktigt mött en massiv kritik och skapat en opinion som inte tvekat att ta kampen mot förslaget ut på gator och torg.

För varje vändning blir förslaget dessutom ännu lite sämre. Sten Nordins schackrande med antalet hus gör ingenting bättre, och socialdemokraternas utspel förra veckan där förbindelsen mellan Södermalm och Gamla Stan blir ännu smalare och bebyggelsen ersätts med en kopia av I M Peis 25 år gamla glaspyramid för Louvren i Paris avslöjar att de varken förstått eller brytt sig om att ta reda på vad debatten handlar om.

Problemet är inte att motorleden är för bred. Problemet är tvärtom att den i det nu liggande förslaget är för smal för att lämna plats för något annat än bilar. Alla vi som rör oss i staden utan bil eller genom att åka tunnelbana hänvisas till en smal spång över Söderström. Det är ett dråpslag mot våra möjligheter att ta sig fram i staden utan bil.

Annons
Annons

Att vi långsamt är på väg mot en stadsbyggnadskatastrof med oöverskådliga konsekvenser blir allt mer uppenbart. Att hitta en annan lösning kan tyckas utsiktslöst. Tjänstemännens redan från början obefintliga analyser och feltänkta utgångspunkterna har lett oss in i en återvändgränd. Finns det någon möjlighet att vi kan ta oss ur den?

Svaret är att lösningen finns mitt framför ögonen på oss. Den nuvarande anläggningen har fungerat klanderfritt i 75 år. Slussen har klarat både höger- och vänstertrafik. Den har klarat både mer och mindre trafik än idag och den har inrymt såväl rangerbangårdar som bussterminaler. Den fungerar inte bara för bilar utan också för alla andra som rör sig i staden.

Att Slussen också har ett enastående kulturhistoriskt värde är i det perspektivet en bisak. Det viktiga är att Slussen fungerar och att de förslag som hittills presenterats utan tvivel kommer att fungera sämre än dagens anläggning.

Att stadens låtit den förfalla för att få argument för att riva den är tragiskt, men inte omöjligt att rätta till. Stadens egna utredningar visar att det inte bara är fullt möjligt att rekonstruera Slussen. Det är dessutom något billigare än det nu liggande förslaget. Det enda som gör det nuvarande förslaget ekonomiskt fördelaktigt är just de stora byggnadsvolymer som hotar utsikten.

Naturligtvis vore det önskvärt att Slussen rekonstrueras på ett sätt som bevarar stadsbild och kulturhistoria. Men om den nuvarande anläggningen så rekonstruerades i grön plast eller rosa plåt vore den ändå att föredra framför något vi redan nu kan se kommer att fungera mycket sämre.

Att ersätta en lösning som bevisat sin duglighet med en ny lösning som är feltänkt från början är inte framsteg. Det är ett sätt att för eftervärlden bevisa vår inkompetens.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons