Annons

Tänk om, försvarsministern

Vart går Putin? Om utvecklingen i Ryssland påverkar vår säkerhet är det oansvarigt att satsa allt på insatsförband utomlands. Försvarsministern borde våga se de risker som avtecknar sig på andra sidan Östersjön och förändra balansen mellan det nationella försvarets behov och insatser i fjärran land, skriver Bo Pellnäs.

Under strecket
Publicerad

Sveriges säkerhetspolitiska situation har aldrig varit bättre. De senaste femton åren har vi levt med ett svagt Ryssland och med allierade i söder. Den etablerade sanningen är att det inte finns några militära hot mot Sverige.
Det är en dogm som i dagsläget är svår att angripa, men inte desto mindre är den oduglig som grund för en försvarsplanering.

Varje ansvarsfull planering måste definiera den tidsrymd inom vilken den är tilllämpbar och rimlig. Endast den som kan hävda att inga orosmoln skymtar före 2030 kan ytterligare några år lugnt marschera vidare i den riktning vi nu slagit in på.
Tror man däremot att den politiska utvecklingen i Ryssland kan påverka vår säkerhet inom femton år är det oansvarigt att som nu sker satsa allt på insatsförband utomlands.
Finns det då några tecken som gör att vi behöver överväga en ändrad inriktning?

Annons
Annons
Annons