Annons

Tänk efter före om kvoteringen

Under strecket
Publicerad

Året är 2030 och i riksdagen pågår en debatt mellan politiska antagonister. Antagonister som år 2014 enades om att utrota de orättvisor som aldrig upphörde att utestänga kvinnor från makten. Kvoteringsivrare från alla partier hade inför det omstridda riksdagsbeslutet påtalat det uppenbara: vägen till makten var för lång och förändringarna i näringslivet för segdragna. Genom kvotering till bolagsstyrelser skulle maktobalansen brytas. En extraordinär situation krävde extraordinära åtgärder, resonerade man.

Mot denna bakgrund trädde Lagen om kvotering till bolagsstyrelser i kraft och därmed kravet om 40-procentig kvinnlig representation. Förespråkarna tog alla tillfällen i akt att påpeka den nya lagens framgångar: 40 procent av ledamöterna i styrelserna var kvinnor. Reformen hade lyckats, vilken succé!

Annons
Annons
Annons