Tandvården måste bli billigare

Under strecket
Publicerad
Annons

Tandvårdsförsäkringen infördes den 1 januari 1974. Vi tandläkare hade förstås en del avvikande och professionella synpunkter, men i stort sett välkomnade vi den. Den förstärkte patientens tandhälsa; i stort sett hade alla råd med en god tandvård. Med en fastställd taxa fick vi privatpraktiker dessutom möjlighet att ”spela på samma planhalva” som Folktandvården, vilken tidigare varit subventionerad med Landstingets skattemedel, och är det än i dag.

Under åren som gått har denna tandvårdsförsäkring ”misshandlats” och urholkats. Göran Persson säger att tandvård inte får göras till en klassfråga. Men det är precis vad han och tidigare s-regeringar gjort; misshandlat till en nivå som, vågar jag påstå, inte är värd namnet försäkring.
Många, många politiker och olika organisationer vill att tandvården skall införlivas i den allmänna sjukförsäkringen, att munhålan är en del av kroppen. Det vet väl jag! En infektion i munhålan är lika ”sjukt” som i öron-näsa-hals. Ett av motargumenten är att det är svårt att
särskilja medicinsk vård från ”estetisk”, att överbehandling, spec. protetisk, skulle leda till alltför höga kostnader.
Tandvård är dyr. Tandläkaren har höga kringkostnader, investeringar i dyra utrustningar, tekniska innovationer och inte minst dyra dentala material.
Nu slår sig socialminister Lars Engqvist för bröstet och inför ett högkostnadsskydd för ”den svaga gruppen” 65+ på 7700 kronor. Detta är försåtligt! Utöver dessa 7700 kr. får patienten betala den s k bastandvården samt allt material, varför sluträkningen kan hamna på dubbla, tredubbla och i vissa fall ännu högre belopp.
Moderaterna har lagt ett förslag som gäller alla medborgare (vi talar inte om svaga grupper)
fisjälvrisk 3000 kr.
fibehandling över 3000 kr. subventioneras med 60 procent
fi stora behandlingar över 15000 kr. subventioneras med 80 procent
Vi vill med detta ge alla en god tandvård till rimlig kostnad, mer än hälften så stor jämförd med den, enligt socialdemokraternas förslag.
Moderaterna ser naturligtvis, som många andra, att
tandvården införlivas i den av oss föreslagna obligatoriska hälsoförsäkringen. Men vi inser också att det blir en dyr insats, och jag, personligen, räds den gigantiska och byråkratiska apparat som skall bedöma och särskilja det medicinska behovet visavi de estetiska kraven

Annons
Annons
Annons