Annons

Tandlösa förslag om AP-fondernas etikarbete

Respekt för mänskliga rättigheter bör inte vara underordnat avkastningskravet för AP-fonderna. När reglerna nu ses över finns möjlighet att faktiskt förändra villkoren och uppfylla krav på verkligt ansvarsfulla investeringar, skriver representanter för sju organisationer.

Publicerad

Respekt för mänskliga rättigheter och miljö bör lyftas in i lagen som reglerar AP-fonderna – inte vara underordnat avkastningskravet som i dag. Utredningen om AP-fondernas framtid lyfter vikten av etik och miljö, men dess förslag är otydliga och tandlösa. Det är hög tid att Sverige tar sina åtaganden rörande mänskliga rättigheter och miljö på allvar och ger dem en framskjuten plats när våra pensionspengar investeras.

Nu har Buffertkapitalutredningens remissinstanser lämnat sina svar. Utredningen fokuserar på AP-fondernas struktur, styrning och placeringsregler. Trots att utredningen lyfter vikten av att stärka arbetet med ansvarsfulla investeringar av pensionsmedlen, pekar vi i vårt remissvar på stora brister. Förslagen som presenteras är otillräckliga, etik- och miljöarbetet prioriteras fortfarande inte och Etikrådets oberoende diskuteras inte. Vi kräver att hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö ska vara en förutsättning för investeringar som inte kan underordnas målet om hög avkastning. Ytterligare förändringar krävs också för att AP-fondernas etikarbete ska bli trovärdigt.

Annons
Annons
Annons