Åke Holmquist:Talande tystnader i Beethovens sällskap

Vid 48 års ålder hade Beethovens dövhet fortskridit så långt att de som ville tala med honom fick skriva ner vad de ville säga. Nu har samtliga bevarade konversationshäften – ett biografiskt källmaterial utan motstycke – publicerats i en textkritisk utgåva.

Under strecket
Publicerad
Annons

”Man befinner sig alltså i en situation där man iakttar någon som talar i telefon och därmed bara hör en del av samtalet. Men av det man hör kan man inte bara dra slutsatser om samtalets innehåll utan också om de ej hörbara svaren.”

Den här träffsäkra beskrivningen av Beethovens konversationshäften återfinns i förordet till den första volymen av ”Ludwig van Beethovens Konversationshefte”, utgiven 1972 av det östtyska statliga musikförlaget i Leipzig.

Annons
Annons
Annons