Tala klartext, Bo Lundgren Flykten från Sverige Och ?

Under strecket
Publicerad
Annons

Människor med fel utbildning eller på fel orter skulle få mindre betalt. Det gäller inte minst invandrare som i dag missgynnas på den svenska arbetsmarknaden. Fackföreningarna skulle få svårt att ändra på den saken. I vart fall utan hårda konflikter. Bo Lundgren, som annars har en nästan religiös tilltro till marknadskrafterna, inser rimligen detta. Så varför inte tala klartext? En avreglerad arbetsmarknad ökar klyftorna. Göran Persson lovar i stället en starkare ställning för de anställda. Det är bra. Nu kan debatten klara ut skiljelinjerna i svensk politik.

Annons
Annons
Annons