Annons

Tala klarspråk om klimatkraven

kärnkraft Många har åsikter om de svenska klimatmålen. Men de visioner som framförs av såväl regering som opposition och olika intresseorganisationer saknar alla en trovärdig helhetssyn på energiområdet. Att de höga klimatambitionerna kräver mer –inte mindre –kärnkraft än idag vill ingen tala om, skriver företrädare för Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.

Under strecket
Publicerad

Regeringen har nyligen gett Energimyndigheten i uppdrag att analysera och utforma förslag till hur en höjning av målet för den förnybara elproduktionen till 25 TWh till år 2020 ska genomföras. Det är bra. Men mer för- nybar energi och energieffektivisering räcker inte. Både regeringens och oppositionens höga klimatambitioner kräver även mer – inte mindre – kärnkraft än idag.

Med Energimyndighetens statistik över energiläget år 2007 är det lätt att se att av Sveriges 420 TWh konsumerad energi består 43 procent av förnybar energi, 42 procent av fossil energi och 15 procent av övrig klimatvänlig energi.

Annons
Annons
Annons