Annons

Tala klarspråk om FRA, Tolgfors

HOTEN OCH POLITIKEN. Om Sverige står inför rimligt sannolika externa hot måste FRA-lagens motståndare och landets politiska ledare erkänna och acceptera behovet av en modern underrättelsetjänst. Finns det inga hot bör hela underrättelsetjänsten omprövas, skriver Fredrik Bynander, ­säkerhetspolitisk forskare.

Under strecket
Publicerad

Debatten kring FRA-lagen tangerar motsättningen mellan säkerhetspolitikens överhöghet och en alltmer spridd uppfattning om en demilitariserad framtid med en civilt präglad hotbild.

Motståndare till lagen ser underättelsevärlden som notoriskt integritetskränkande, överdrivet övervakande och därmed ett hot mot det öppna samhället.
**
I brytningen mellan kalla krigets cynism och samhället utan externa hot blir debatten om försvarsunderrättelsetjänstens förutsättningar hopplös, eftersom bara den ena sidan anser att samhällsfunktionen faktiskt behövs.**

Annons
Annons
Annons