Annons
X
Annons
X

”Tal om fusk skymmer de verkliga problemen”

Många personer som är beroende av personlig assistans och deras anhöriga, är oerhört trötta på den så kallade fuskdebatten som pågår gällande assistansbranschen. Förtroendet för Försäkringskassan urholkas, skriver två debattörer.

Foto: Ingvar Karmhed

DEBATT | ASSISTANS

Försäkringskassans företrädare Ann-Mari Begler fortsätter tala om ett missbruk av assistansersättningen på ett sätt som skymmer de personer som behöver personlig assistans. Vi anser att hon skjuter ifrån sig ansvaret och att det finns en stor okunskap hos myndighetens företrädare.

Om vi tittar på den statistik Försäkringskassan lämnat om antal dömda för assistansfusk, så ser vi att 2014 finns det 18 stycken fällande domar mot individer eller anordnare, och två stycken 2015. Försäkringskassan pekar alltså på en promille för att bevisa ett omfattande assistansfusk. Istället borde fokus läggas på värdegrunden inom personlig assistans, som det var tänkt när lagstiftningen kom.

Varje vecka läser vi om personer med funktionshinder i olika åldrar som förlorar sin assistans. Vad hände exempelvis med barnperspektivet inom personlig assistans? Barnperspektivet är tydligt i FN-konventionen och gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där står att alla nödvändiga åtgärder ska genomföras för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna få sina mänskliga rättigheter på lika villkor som andra barn. Ändå kan vi läsa i tidningen om Selma 4 år som inte kan äta, gå eller prata och hur hennes personliga assistans dras in. Selma är inte ensam om att drabbas, det är många personer som inte längre kan vara en del av samhällslivet som tidigare.

Annons
X

Försäkringskassans agerande har skapat en stor förtroendebrist för dess organisation. Vi anser att Försäkringskassan måste förstå sitt uppdrag, ta ett ansvar och utbilda sina handläggare i värdegrundsfrågor och bemötande. De behöver även se över en rad viktiga områden som berör handläggningen av personlig assistans. För mindre än ett år sedan uppdagades landets största sekretessbrott inom Försäkringskassan, när namn och kontaktuppgifter på assistansersättningsberättigade lämnades ut till obehöriga av handläggare på Försäkringskassan.

Att en enskild person istället vänder sig till en assistansanordnare som har ett engagemang och kartlägger hela hjälpbehovet är lätt att förstå. Funktionshindrade tillhör många gånger samhällets allra svagaste och kan inte alltid föra sin egen talan och har inte heller alltid kunskap om de lagliga rättigheterna. Det bör understrykas att det inte är den enskilda juristen eller företaget som beslutar om antalet timmar, det gör Försäkringskassan.

Besluten fattas efter hembesök med två handläggare, där den enskilde får besvara frågor kring toalettbesök och hur länge den enskilde spenderar tid där. Frågor kring påklädning och hur lång tid det tar. Frågor kring mat och hur lång tid det tar att äta. Frågor kring hur mycket man kommunicerar, och med vem etc. Lägg därtill ett formulär med ett 30-tal frågor som ska besvaras samt ett tiotal intyg från olika professioner, läkare, arbetsterapeut etc som ska styrka hjälpbehovet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Försäkringskassan borde i kontroll- och besparingssyfte effektivisera sin handläggning, lägga ner penna- och pappersmetoden och digitalisera räkningen för assistansersättning med ett fungerande IT-system. Generaldirektören borde arbeta massivt för värdegrundsfrågan och för att återställa förtroendet för myndigheten hos de assistansberättigade. Det råder faktiskt kris: förtroendekris för myndigheten, men en mycket allvarligare livskris för de enskilda.

  Veronica Hedenmark

  styrelseordförande VH assistansgruppen och assistansanvändare, grundare av assistansuppropet

  Agnetha Wiklund-Helén

  vd VH assistansgruppen

  Veronica Hedenmark och Agnetha Wiklund-Helén Foto: Björn Wanhatalo
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Ingvar Karmhed Bild 1 av 2

  Veronica Hedenmark och Agnetha Wiklund-Helén

  Foto: Björn Wanhatalo Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X