X
Annons
X

Tågkaoset är bara statens fel

INFRASTRUKTUR Att överlämna statens problem till marknaden fungerar inte. Det har inte minst vinterns tågproblem visat. Vad som behövs är en långsiktig plan för infrastrukturen som båda blocken kan ställa sig bakom, skriver Marie Demker, professor i statsvetenskap.

De senaste veckornas transportproblem för den spårbundna trafiken har gett upphov inte bara till starkt missnöje från den resande allmänheten utan också till stark kritik mot politikernas bristande ansvarstagande.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har sagt att nuvarande regering satsat mer på underhåll än de tidigare S-regeringarna medan MP:s Peter Eriksson har kritiserat att regeringen inte fattat beslut om att bygga ut järnvägen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X