Annons

Kim Salomon:Tågets historia har inte gått spårlöst förbi

Om järnvägen länge betraktades som synonym med framsteg och industrialism har den i dag blivit sinnebilden för en hållbar utveckling. I en ny bok skildras järnvägens kulturella avtryck och dess skiftande status genom tiderna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Järnvägen betraktades länge som modernitetens spjutspets och likställdes med framtid. En ångmaskin på hjul och spår var det tidiga 1800-talets nyskapande uppfinning och sinnebild för det nya samhället, en klockren träff i industrialismens och modernitetens tidevarv.

Tågrälsen förband land och stad, gård och fabrik. Den nådde ut i obygden, öppnade handelslänkar och användes för exploatering i kolonierna. Samtidigt sammanfogade den både fysiskt och mentalt olika delar av nationen och mobiliserade nationell samhörighet. Den sociala integrationen stärktes och därmed känslan av gemenskap. Militärstrategiskt inkluderades järnvägen i den fosterländska berättelsen. Och tågresandet ansågs bidra till att utplåna privilegier. Tåg transporterade rik som fattig med samma hastighet. Biljetten gav entré till en jämlik värld där alla reste tillsammans. Samtidigt upprätthölls emellertid tydliga klass- och rasskillnader i tågvagnar såväl som i stationshus.

Annons
Annons
Annons