Annons
X
Annons
X

Tack för att du betalat din TV-avgift

REPLIK | TV-AVGIFT

Vänsterpartiet värnar om Public Service och om finansiering via tv-avgifter, som Radiotjänst idag har hand om och som vunnit stort gehör hos svenska folket. Inte minst efter de famösa M-märkta licensskolken, med ett kulturministerfall som följd, ökade den gemensamma beredskapen för en tv-avgift. Det fungerar bra och bör självklart inte ifrågasättas förrän det finns rimliga och trovärdiga alternativ.

Sista ordet om tv-avgifterna är inte sagt, även om vissa borgerliga politiker skulle önska det. De båda kristdemokratiska politikerna Andreas Carlson och Caroline Szyber tycker att det är ”alldeles för mossigt att stelbent krama sig fast vid något som i praktiken är en innehavsavgift för tv-mottagare” (Brännpunkt 21/2). Jaha. Det får de gärna tycka, men när de pådyvlar andra partier åsikten om att en utredning om finansieringen av Public Service per automatik innebär att man också vill avskaffa nuvarande tv-avgift är det ej hederligt, ej heller särskilt klokt.

Vänsterpartiet vill värna om Public Service unika plats i samhället, därför att SVT, SR och UR i sitt avtal med staten garanterar god kvalitet, opartiskhet, tillgänglighet för 99,8
procent av landets bofasta befolkning, mångfald och särskild hänsyn till förbisedda grupper i samhället. Allt detta utan vare sig politiska eller kommersiella hänsyn. Just därför försvarar vi dessa medier ”i allmänhetens tjänst”.

Annons
X

Att KD är i stort behov en utredning av avgiftsfinansieringen är mer än uppenbart, när man läser dessa debattörers famlande förslag till alternativ: andel av beskattningsbar inkomst – eller: en fast summa för samtliga skattebetalare – eller: en modell där avgiften betalas hushållsvis. Man kommer dragande med den så kallade begravningsavgiften som ett tänkbart förslag. Att vi lämnar det jordiska är väl oomtvistat, men hur vi ska fördela samhällets gemensamma tjänster och resurser, det vill vi och Vänsterpartiet verkligen ha ett ord med i laget om!

Så, det är av demokratiska och yttrandefrihetliga skäl uppenbart för de flesta av oss att nu gällande tv-avgiftsystem garanterar Public Service självständighet gentemot såväl politiska som kommersiella makthavare. Vi måste kunna lita på Public Service autonoma ställning oavsett vilken politisk färg som regeringen för tillfället har!

BENGT BERG (V)

kulturutskottet

SIV HOLMA (V)

suppleant kulturutskottet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X