Tabu kring alkohol kvar i vården

Sex av tio allmänläkare och varannan distriktssköterska talar numera alkoholvanor med patienterna, vilket är fler än tidigare. Men fort- farande tar många inte ens upp frågan när de misstänker att patientens symtom är alkoholrelaterade, enligt två nya undersökningar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Bara att vårdpersonalen frågar om dryckesvanor kan påverka människor att dra ned på sitt riskbruk av alkohol och därmed minska hälsorisker. Det vet Svante Pettersson som är projektchef för Riskbruksprojektet inom Folkhälsoinstitutet, FHI:

–För 20 år sedan var det tabu att tala med patienterna om tobaksrökningens faror. Där är vi fortfarande när det gäller alkohol, trots vetskap om hälsoeffekterna.

Annons
Annons
Annons