”Ta vinster från alkohol och hjälp utsatta barn”

Familjer där en eller båda föräldrarna har ett allvarligt missbruk är en av de farligaste miljöerna för ett barn i dag. Med vårt förslag kan arbetet för dessa unga få ett välbehövligt tillskott på över 100 miljoner kronor från statens vinster på alkoholförsäljning, skriver två företrädare för Ersta diakoni.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tor Johnsson

Stefan Nilsson och Bo Blåvarg.

Annons

Barn som lever i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol ­eller droger är en av samhällets stora riskgrupper för psykisk ohälsa och eget missbruk. Konsekvenserna för barnen är välkända, och trots det saknas det resurser till insatser för barn och unga i missbruksfamiljer. Ersta diakoni föreslår därför att 1 procent av statens intäkter av alkoholförsäljning ska gå till stöd och hjälp till de barnen.

Att växa upp i familj där föräldrar har ett på­gående missbruk eller en beroendesjukdom är en mycket utsatt situation för ett barn. En dansk studie från Århus universitet visar att risken för våld i famil­jen är 19 gånger högre än i familjer utan missbruk, ­risken för självmordsförsök är 32 gånger ­högre. Rapporter från Nationellt kompetenscenter för ­anhöriga visar att barn som lever i en familj med missbruk eller psykisk sjukdom har också dubbelt så stor risk att misslyckas i skolan. Som vuxna har de 2–3 gånger högre risk att drabbas av psykisk sjukdom och 4–6 gånger högre risk att själva ­utveckla ett missbruk. Sannolikt är en familj där en eller båda föräldrarna har ett allvarligt missbruk en av de farligaste miljöer i Sverige som ett barn kan vistas i.

Annons
Annons
Annons