Annons

Ta vara på de äldres kunskap Byte mellan partier förvånar

Under strecket
Publicerad

p Kort sagt
Den erfarenhet och kunskap och yrkesskicklighet, som finns hos äldre generationer efterfrågas ej i dagens Sverige. Det är synd.
Där går dagens verkställande generation miste om ett humankapital, vilket kunde tillföra statens mycket omtalade budget många miljoner kronor.
På min verksamma tid i politiken talade jag om att vi inte använde invandrarnas erfarenhet och kunskap. Då fick vi ett humankapital alldeles gratis av flyktingländerna, som uppfostrat och skolat sina flyende landsmän.
I dag vill jag säga, att vi misshushållar på samma sätt med den äldre generationen i vårt eget land. Vi är den glömda generationen. Men vi kan mycket mer än nutiden bryr sig om att utforska. Använd oss. Lyssna till vår erfarenhet. Dra nytta av vår kunskap, så länge vi finns ibland er.
PRO-föreningar och andra föreningar för äldre kan förmedla information och kontakt. Kvinnor kan. Den äldre generationen kan också.
Jag blev mycket förvånad när jag läste att många socialdemokratiska väljare har gått över
till moderaterna.
Vad är det för slags väljare som ibland kallar sig för socialdemokrater och ibland för moderater?

Inga Deland
Jonas Andersson

Annons
Annons
Annons