”Ta principbeslut kring Stockholms arkitektur”

Idag finns inte någon tydlig riktning för hur Stockholm ska utvecklas. Därför behövs en konkret och lättförståelig arkitekturpolicy om hur ny gestaltning och karaktär kan se ut i Stockholms olika områden. Det skriver Stockholmspolitikerna Lotta Edholm (L) och Björn Ljung (L).

Under strecket
Publicerad

Tomtebogatan i Vasastan, en bit av den klassiska stenstaden som vi behöver ta tillvara, skriver artikelförfattarna.

Foto: Bezav Mahmod

Lotta Edholm och Björn Ljung, Liberalerna

Foto: Lena Larsson, pressbild
Annons

Grunden för ett rättssäkert och liberalt samhälle är att lagar och regler går att förstå och ger tydlig ledning för de som ska följa dem. Men i den snåriga plan- och bygglovsprocessen är kraven allt annat än förutsägbara. I Stockholm gör bristen av riktning kring stadens gestaltning att vi riskerar att försvaga det som gör Stockholm vackert och älskat, till oklara nyttor.

Vi behöver bygga många fler bostäder. Men vi måste också bygga bra. Och bygger vi en stad på ett sätt som tagit lärdom från tidigare misstag, som miljonprojekten? De förmodat ”billiga” hyresrätter som majoriteten bygger under namnet Stockholmshus riskerar, om de byggs på platser som redan domineras av hyresrätter, att förstärka negativa spiraler i utsatta stadsdelar. Samtidigt skapar flera byggprojekt nu stora protestvågor, som det ifrågasatta Nobelcenterbygget som Liberalerna röstade emot. I innerstadsdelarna pågår omdaningsprojekt där äldre, kulturhistoriskt värdefulla hus rivs och större kontorskomplex växer fram ett efter ett, trots att citykvarteren främst behöver fler bostäder och en tryggare stadsmiljö hela dygnet. På andra håll ser vi att det som byggs blir generiska, fristående vita lådor, speciellt i områden som redan består av sådana hus.

Annons
Annons
Annons