Annons

Ta mig till havet och gör mig till landshövding

Lagarna ska gälla oss alla. Just därför bör de vara rimliga och möjliga att följa. Annars skapas en ­grogrund för korruption som på sikt urholkar medborgarnas respekt för lagen.

Publicerad

Tidigare i år lämnade regeringen lagförslag om ett förnyat strandskydd. Utgångspunkten var att på samma gång skärpa och lätta reglerna, beroende på vilket strandnära område i landet vi talar om. Sverige har ju en hel del kust och medan vissa områden är mycket hårt exploaterade och behöver skärpt skydd, så finns det andra som faktiskt förtjänar att utvecklas lite mer.

Huvudregeln i det nya förslaget är alltjämt 100-metersförbudet, dvs att man inte får bygga närmare stranden än 100 meter. Dock finns det områden vars skyddsvärde betonas lite extra när det gäller dispenser. Gotlands vackra kust är ett exempel på ett sådant område.

Annons
Annons
Annons
Annons