Ta intryck av Lagrådets kritik, Borg

Det skulle vara häpnadsväckande om regeringen nu inte tog intryck av Lagrådets kritik mot förslaget om ränteavdragsbegränsningar och tillgodosåg grundläggande krav på rättssäkerhet. Det skriver skatteexperten Richard Hellenius och skattejuristen Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad
Annons

Finansminister Anders Borg har ställt sig minst sagt mycket kritisk till näringslivets reaktion på Finansdepartementets förslag till ränteavdragsbegränsningar.

De 27 näringslivsföreträdare som den 4 april undertecknade en skrivelse till ministern framhöll att man har förståelse för att regeringen vidtar ingripande åtgärder mot skadligt utnyttjande av ränteavdragsreglerna, men att man inte kunde acceptera att detta sker på bekostnad av rättssäkerheten. Näringslivsföreträdarna menade att lagstiftningen inte får urholka rättssäkerheten och förutsebarheten och ifrågasatte det förhållandet att förslaget innebär att Skatteverkets personal har att, utifrån egna bedömningar av affärsmässigheten i lånen, besluta om bolaget ska medges avdrag för räntan eller inte.

Annons
Annons
Annons