Foto: Jesper Sandstrom

”Ta inte optimismen för given”

Johan Norberg, författare och Senior Fellow vid amerikanska Cato Institute, talar om att världen ständigt blir bättre, men att vi inte får ta optimismen för given.

Publicerad

Din senaste bok ”Framsteg – tio skäl att se fram emot framtiden” är uppdelad i tio kapitel som beskriver framsteg inom just tio områden i världen. Boken får väl sägas vara en fortsättning på det du ägnat dig åt under lång tid; att förklara hur och varför världen blir bättre med mer liberalism, frihandel och kapitalism.

Om vi zoomar in till människan Johan Norberg. Är du lika optimistisk som i dina böcker, eller finns det dagar då du tvivlar?