Annons

”Ta höjd för osannolik höjning av havsnivån”

Foto: Adam Ihse/TT

Planeringen av bostäder och infrastruktur i Sverige bör även ta extremscenarier i beaktande, skriver tre forskare vid KTH.

Under strecket
Publicerad

I dagarna släpptes en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC som tydligt visar hur världshaven stiger på grund av ökade temperaturer och smältande isar. Den globala havsnivån kan stiga 0,61–1,10 meter fram till år 2100 för det högsta utsläppsscenariot i klimatpanelens rapport. Medierapporteringen kring rapporten kan lätt ge intrycket att det i värsta fall kommer att bli cirka 1 meter högre havsnivåer globalt, och att detta främst kommer att vara ett problem för sydligaste Sverige.

I själva verket är dock osäkerheterna mycket större än vad exaktheten i de rapporterade siffrorna från FN:s klimatpanel antyder. Detta kan var och en se som läser närmare i panelens rapport. En snabbare och större havsnivåhöjning är faktiskt möjlig, säger rapportens författare, men det är svårt att bedöma exakt hur stor denna risk är. Det finns en så kallad ”djup osäkerhet” i bedömningen, som både beror på att vi inte kan veta hur stora de globala utsläppen av växthusgaser kommer att bli under resten av århundradet, samt att vi fortfarande bara har begränsad förståelse för hur de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis kommer att bete sig i ett förändrat klimat.

Annons
Annons
Annons