Annons

Ta helhetsgrepp på pensionerna

Den debatt som förts i medierna har tyvärr i för stor utsträckning kommit att handla om premiepensionens förträfflighet respektive uselhet. Ett helhetsgrepp om pensionsfrågan är viktigt för vägvalet för premiepensionen. Det skriver Stefan Engström, huvudansvarig för översynen av premiepensionen.

Under strecket
Publicerad

En slutsats i premiepensionsöversynen var att det finns goda argument för att en del av pensionen är fonderad. Inte bara för att det sannolikt ger en möjlighet till en bättre pension utan också för att vi inte ska lägga alla ägg i samma korg. Det finns en poäng med att fördela pensionsavsättningarna mellan hur det går för den svenska ekonomin och hur det går på kapitalmarknaden som möjliggör riskspridning internationellt. Hur den fonderade delen bör organiseras är däremot inte givet och är ytterst en fråga om politiska värderingar.

Den debatt som förts i medierna har tyvärr i för stor utsträckning kommit att handla om premiepensionens förträfflighet respektive uselhet. Som om det handlade om att antingen ha det exakt som nu eller att lägga ned. Det ligger i sakens natur att särintressen fokuserar så, men vi behöver höja blicken – frågan förtjänar en mer seriös diskussion om vad det finns för alternativ mellan dessa ytterligheter och vilka systemegenskaper som vi ska ha.

Annons
Annons
Annons