Till SvD.se
SvD Perfect Guide

Ta en promenad i naturen– minska risken för depression

Text: SvD Perfect Guide - 4 oktober 2018
Annons

Att ta en promenad ute i naturen kan göra underverk för den mentala hälsan. Det visar en undersökning från Stanford University.

Forskargruppen lade till en början märke till att försökspersoner som fått ta en promenad i en av parkerna på campusområdet i Stanford blev piggare och mer uppmärksamma än de som fått ta en lika lång promenad längs en trafikerad väg. Kunde det möjligen vara så att promenader i naturmiljö också gör oss mindre benägna att grubbla och älta?

Att reflektera över brister och misslyckanden är både naturligt och nyttigt. Men att fastna i grubblerier ökar risken att hamna i en depression. Forskarlaget samlade ihop 38 mentalt friska försökspersoner, och lät dem fylla i ett frågeformulär för att ta reda på hur mycket tid de ägnade åt grubbel och ältande.

Sedan skickades försökspersonerna ut på en nittio minuters promenad. Hälften av dem längs lugna alléer och parker, hälften längs en starkt trafikerad motorväg i närheten. När de återvände upprepades de bägge undersökningarna omedelbart.

Det visade sig att de som vandrat längs motorvägen fortsatte grubbla precis lika mycket som före promenaden, medan de som vandrat längs alléer och parker minskat sitt grubblande, både när man mätte med frågeformulär och undersökte hjärnaktiviteten.

Har man inte ha möjlighet att ge sig ut i skogen, kan det faktiskt räcka med att titta på naturen. I en taiwanesisk undersökning minskade ångest och spänningar hos försöksdeltagarna bara genom att de tittade på naturen genom ett fönster eller betraktade sina inomhusväxter.

Annons