Ta det varligt med revolutionsromantiken

Under strecket
Publicerad
Annons

Jo, revolutionen går visst på tv, har det påpekats i många kommentarer om den egyptiska revolten. I en välkänd sång heter det att
The revolution will
not be televised, men framför datorskärmar och tv-apparater har vi minut för minut kunnat följa Mubarakregimens sönderfall. Sammanbrottet för diktaturen tycks komma närmare för varje dag. När detta skrivs samlas miljoner människor på Befrielsetorget i Kairo för att uppmana diktatorn att avgå. Man känner frihetens vind dra fram. Vem kan vara oberörd av det?

Många har också jämfört händelserna i Egypten med Central- och Östeuropa 1989. Men som den välkände journalisten Thomas Friedman nyligen påpekade på amerikansk tv i
Meet the Press bör man inte förväxla förhoppningar med analys. Alla ser fram mot en arabisk vår. Men revolutioner sätter många sorters krafter i rörelse. Vi har sett imponerande mod hos unga demonstranter men också gangstrar som använder kaoset till att plundra och förstöra. Vi ser tappra liberaler kliva fram men också företrädare för mer eller mindre långtgående islamism. Det vore naivt att se det som en självklarhet att utvecklingen i Egypten kommer att sluta lyckligt.

Annons
Annons
Annons