Annons

Postnord: Vi måste få höja priset för brev

Vi kommer inte att klara uppdraget att dela ut post till hela Sverige på sikt, om vi inte kan höja priset på porto. Det skriver företrädare för Postnord AB.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Jens Moberg och Håkan Ericsson

Foto: Postnord Bild 1 av 2

På något års sikt kommer det med nuvarande regelverk inte längre vara realistiskt att utföra samhällsuppdraget utan statsstöd, skriver Postnords chefer.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2

Postnord är utsedd att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige vilket sker helt utan statsbidrag. Postnords cirka 10 000 brevbärare besöker varje arbetsdag året om drygt 5,1 miljoner hushåll i hela Sverige. Av dessa ligger omkring 760 000 utanför tätort och betjänas dagligen av cirka 1 700 lantbrevbärarlinjer. Postnords närvaro i hela landet medför visserligen en stor kostnad som våra mer tätortsorienterade konkurrenter slipper, men vi är fast förvissade om att vi även framöver, så länge det är möjligt, ska ha en stark närvaro i hela vårt land.

Det finns tyvärr ett allvarligt hot mot Postnords möjligheter att fortsätta med den samhällsomfattande posttjänsten. Sedan år 2000 har brevvolymerna i Sverige minskat med mer än hälften och i Danmark är motsvarande siffra mer än 80 procent. Det är en utmaning, men det största hotet är det reglerade tak på portopriset som omöjliggör en realistisk prissättning när volymerna så dramatiskt har minskat.

Annons
Annons
Annons