Annons

”Ta bort direktanmälan till Skolinspektionen”

Roger Haddad.
Roger Haddad. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vi kräver att regeringen agerar för att återupprätta läraryrkets status, skriver Roger Haddad, Liberalerna.

Under strecket
Publicerad

För exakt ett år sedan krävde Liberalerna omfattande förändringar för att komma åt ett allt större problem i den svenska skolan – kulturen som finns hos elever och föräldrar att anmäla lärare och annan skolpersonal till Skolinspektionen. I synnerhet lyfte vi upp den oacceptabla ökningen av antalet ärenden där Barn- och elevombudet driver skadeståndsprocesser mot lärare även om de formellt kritiserar en huvudman. Men när det är dags för utredningar, förhör, yttranden och slutligen domstolsförhandling är det den utpekade läraren som ska höras. Förutom att lärare blir anmälda så fort de ingriper mot stökiga elever ser vi en ännu mer oroande utveckling. Allt fler lärare avstår från att ingripa mot stökiga elever som systematiskt stör undervisningen av rädsla för att bli anmälda. Eller så uttalas ett hot om att de kan komma att bli anmälda för kränkande behandling. Men lärare blir också ifrågasatta för sin undervisning, beslut om ledighet eller betygssättning. Det är uppenbart att respekten för Sveriges lärare måste återupprättas. Vi måste sätta stopp för den kultur som råder i skolan.

Nu har det gått ett år sedan vi krävde att Barn- och elevombudet omedelbart ska avvecklas och att Skolinspektionen reformeras. Regeringen har hittills inte presenterat några konkreta förslag utifrån de krav Liberalerna presenterat. Vi har lagt förslag på en total genomlysning av skollagens paragrafer som reglerar frågan om lärarnas befogenheter i syfte att förtydliga att lärare och skolpersonal självklart ska få ingripa för att upprätthålla ordningen men också att regelverket kring personalkränkningar ändras. Grunden för en skola som fokuserar på kunskap är att det råder studiero och arbetsro. Vi har sett hur flera av de skolor i landet som har lägst skolresultat och allt färre behöriga lärare särskilt misslyckats med just dessa delar.

Annons
Annons
Annons