Annons
X
Annons
X

Ta bara betalt för poliser inne på sportarenor

Med regeringens utgångspunkt att idrottsaktiebolag ska svara för poliskostnaderna, bör lagstiftaren göra skillnad på så kallad inner- och ytterbevakning. Med en sådan lösning skulle idrottsaktiebolag bara betala för de poliser som finns inne på arenan, skriver advokat Stefan Alvén.

Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ORDNINGSLAGEN

En gränsdragning mellan inner- och ytterbevakning bidrar också till en tydligare uppdelning mellan ansvaret för ordningshållning och dess kostnader.
Stefan Alvén

I mars 2011 tillsatte regeringen en nationell samordnare, Björn Eriksson, som bland annat utredde frågan om ersättningsskyldighet för polisens kostnader för ordningshållning vid idrottsarrangemang. Den 14 december i år tillkännagav regeringen att man funnit behov av att utreda frågan på nytt. Det nya uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2013 och en lagstiftning på området kan sannolikt träda i kraft 2014, nästan tre år efter att frågan började utredas. Att hanteringen av frågan om kostnader för polisbevakning har tagit onödigt lång tid är nog alla överens om.

Av ordningslagen framgår att den som i vinstsyfte anordnar en fotbollsmatch, konsert, festival eller liknande ska ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Ersättningsskyldigheten gäller dock inte allmännyttiga ideella föreningar. Björn Eriksson föreslog i sin utredning att även aktiebolag för idrottslig verksamhet, så kallade IdrottsAB, skulle undantas från ersättningsskyldighet. Regeringen har dock i uppdraget till den nya utredaren, före detta justitierådet Bo Svensson, tydligt påpekat att det inte finns några planer på att befria IdrottsAB från ersättningsskyldighet. I stället ska utredaren ta sikte på hur kostnadsansvaret för bland andra IdrottsAB kan begränsas.

Annons
X

Med regeringens utgångspunkt att IdrottsAB och andra anordnare av kommersiella tillställningar ska svara för poliskostnaderna, samtidigt som kostnadsansvaret ska begränsas, är mitt förslag att lagstiftaren ska göra skillnad på så kallad inner- och ytterbevakning. En sådan lösning innebär att anordnaren står för kostnaderna för innerbevakningen, det vill säga inne på arenan/konsertområdet, och polisen står för kostnaderna för ytterbevakningen, det vill säga utanför det avgränsade området. För idrottens del innebär det att IdrottsAB i sådant fall bara kommer betala för de poliser som eventuellt finns inne på arenan, men bolaget inte behöver betala för de polisinsatser som görs utanför arenan.

För ett IdrottsAB skulle förslaget innebära att kostnaden för polisens bevakning blir betydligt lägre än i dag. Har klubben en fungerande säkerhetsorganisation kommer det i normalfallet röra sig om 2–3 stycken poliser inne på arenan. Dessa poliser kan ha en överordnad roll och exempelvis sitta i ledningshytten och ansvara för kameraövervakning. I övrigt bör klubben ansvar för säkerhet och service på arenan, även vid ingångarna.

Ett IdrottsAB skulle därmed under rådande kostnadsläge betala cirka 10 000 kronor per match för polisbevakningen. Därutöver tillkommer förstås de egna säkerhetskostnaderna kring arrangemangen som för de två största sporterna, fotboll och ishockey, uppgick till cirka 65 miljoner kronor 2011. Med förslaget fördelas de sammanlagda säkerhetskostnaderna kring idrottsarrangemang på ett rimligt sätt mellan IdrottsAB och polisen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En gränsdragning mellan inner- och ytterbevakning bidrar också till en tydligare uppdelning mellan ansvaret för ordningshållning och dess kostnader. IdrottsAB och andra anordnare är redan i dag ansvariga för att det råder god ordning till exempel inne på arenan eller konsertområdet. Därför blir det logiskt att även ansvaret för betalningen för ordningshållningen inom det området ligger på anordnaren. Likaså blir det konsekvent att polisen som ansvarar för ordningen utanför arenorna också svarar för kostnaden att upprätthålla ordningen där.

  Polisen skulle också slippa fatta svåra beslut kring gränserna för deras ”kostnadsområde” i anslutning till arenan eller konsertområdet, något som säkert välkomnas. I dagsläget kan polisens kostnadsområde omfatta allt från parkeringsplatser, campingplatser, parker, tunnelbanestationer, busshållplatser till vägkorsningar, områden där polisbevakningen rimligen bör bekostas av skattemedel och inte av idrottsAB eller andra anordnare av offentliga tillställningar.

  STEFAN ALVÉN

  advokat på MAQS Law Firm Advokatbyrå, före detta sportchef i Djurgården Fotboll

  Annons
  Annons
  X
  Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X